Premiär!

Igår var det dags för första föreläsningen som jag, i egenskap av stipendiat, håller tillsammans med i Folke Bernadotte stiftelsen.

Medarrangörer för denna föreläsning var Mariebergsskogen Karlstads stadspark som jag tidigare arbetat tillsammans med i deras projekt Peka & Prata. Förhoppningen med det projektet var att fler skulle kunna kommunicera utifrån sina egna behov och förutsättningar i Mariebergsskogen. Här kan du läsa mer om Peka & prata: https://pedagogvarmland.se/blogg/246/20170420/peka-prata  och materialet finns att ladda ned  på  www.mariebergsskogen.se ).

Utmaningen idag bestod i att skapa en föreläsning utan att egentligen veta vilka som skulle komma och lyssna och om det över huvud taget skulle komma någon alls… Det har annonserats mycket på sociala medier om föreläsningen men eftersom det var en öppen föreläsning utan anmälan så var det svårt att veta hur många som faktiskt skulle dyka upp. Till min stora glädje så blev det nästan fullsatt, vilket var ca 50 personer. Åhörarna var från både skola, barnomsorg, LSS, daglig verksamhet och anhöriga, verkligen jätteroligt att så många kom!

Temat på dagens föreläsning var rätten till kommunikation och kommunikativ miljö men först gick vi igenom AKK-begreppet och hade ett litet samtal om vem som behöver AKK. Blev så glad när en kvinna sa: det finns väl ingen som det inte är bra för!

  AKK är bra för alla men nödvändigt för vissa!

En fundering som dök upp var hur man gör när en person inte gillar sitt AKK? Finns kanske inget enkelt svar på detta men jag skulle verkligen försöka att ta reda på varför, kartlägga i vilka situationer hjälpmedlet används? Om fallet är att AKK endast används för att hantera en konflikt så kanske det är en bra idé att börja använda AKK i andra, intressanta, motiverande och inte laddade situationer. För att kunna använda sig av sitt AKK när man är i affekt så måste man vara väl förtrogen med det annars skapar det troligtvis mer frustration. Annars kan de ju vara så att det inte innehåller tillräckligt intressanta bilder, kanske är det alldeles för få bilder, utöka vokabulären med så kallad core vocabulary vilket är ord som man använder ofta, ha dem lätt åtkomliga så att du hela tiden kan kommentera det som händer. Ord som: kul! spännande! oups! titta, mer,  och kom, kanske kan locka till kommunikation och kan användas ofta av oss i omgivningen för att visa hur man gör. Om det är möjligt, låt användaren själv, efter sina egna förutsättningar vara med och ta fram innehållet, utforma utseendet och göra det till sitt, kanske blir det mer intressant om man lägger till ord som ungdomar använder just nu, kolla med syskon eller andra ungdomar vilka ord som är ”inne” just nu.

Ett annat förslag kan vara att ”lyfta ut ” AKK i miljön, låt det finnas möjlighet att kommunicera med bilder som inte finns i ett specifikt AKK utan som finns naturligt i miljön. Kanske kan personen då se nyttan men det och till slut börja att använda sig av sitt eget.

 

Men det viktigaste av allt är ändå att du är modell och visar hur man gör, peka och prata, visa att du är en bra samtalspartner och att du kan och tycker att detta är ett bra sätt att kommunicera. Förvänta dig att personen vill och kan kommunicera och var uppmärksam och bekräfta personens initiativ till kommunikation, i början kanske det kan vara en blick på en bild som du som samtalspartner fångar upp och kan börja samtala kring.

Skärmklipp

IMG_4641

Naturum Värmland i Mariebergsskogen

 

Näst på tur står Kiruna, ses i februari!

Trevlig helg!

/Jessica